Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

 

PODRĘCZNIKI  I  ĆWICZENIA  Z  PRZEDMIOTÓW  OBOWIĄZKOWYCH 
W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

KLASA „0”

Książki (pakiet) do klasy 0 będą podane i zamówione grupowo przez wychowawcę na początku m-ca IX 2021r. Wpłaty na książki będą przyjmowane przy zamówieniu.

Język angielski kl. 0 - "Bugs Team Starter" - autorzy: Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr - Modrzejewska - wyd. Macmillan - do zakupu przez rodziców

Religia kl.0 - "Tak, Jezus mnie kocha"

 KLASA I - darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

RELIGIA kl. I - „Poznaję Boży świat” – ćwiczeniówka Wyd. Jedność  Kielce

 KLASA II - darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w  szkole

RELIGIA kl. II - „Idziemy do Jezusa” – ćwiczeniówka Wyd. Jedność  Kielce

 KLASA III - darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

RELIGIA kl. III – „Jezus jest z nami” – katechizm, ćwiczenia, zeszyt - Wyd. Jedność  Kielce

 KLASA IV -  darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

RELIGIA kl. IV - „Miejsce pełne BOGActw” katechizm, ćwiczenia, zeszyt – Wyd. Jedność  Kielce

 KLASA V -  darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

Religia kl. V – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – katechizm, ćwiczenia, zeszyt – Wyd. Jedność Kielce

 KLASA VI - darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

Religia kl. VI „Tajemnice BOGAtego życia” – podręcznik, ćwiczenia, zeszyt  - wyd. Jedność Kielce

 KLASA VII - darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

RELIGIA KL. VII - „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” - katechizm, zeszyt - wyd. Jedność Kielce

 KLASA VIII - darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń dostępne w szkole

RELIGIA KL. VIII – „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – katechizm, zeszyt - wyd. Jedność Kielce