Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka
Rok Szkolny  2021 - 2022
Wewnątrzszkolne Zasady oceniania
         
                Wewnątrzszkolne Zasady oceniania  link_1_20211013_1684130151
         
Przedmiotowe Systemy oceniania
         
 M.Kędziora 1  Język Polski - klasy 4 i 8
znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 A.Paździerz 2  Język Polski - klasy 5, 6, 7
znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 A.Dąbrowska 3  Język Angielski   link_1_20211013_1684130151
 J.Janowska - Pisarczyk 4 Język Niemiecki   link_1_20211013_1684130151
 K.Gadawska 5 Matematyka znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 A.Wrona 6 Biologia znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 A.Wrona 7 Geografia znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 A.Wrona 8 Przyroda znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 T.Gruszczyński 9 Muzyka   link_1_20211013_1684130151
 J.Janowska - Pisarczyk 10 Plastyka   link_1_20211013_1684130151
 J.Jaworska 11 Religia   link_1_20211013_1684130151
 J.Janowska - Pisarczyk 12 Informatyka   link_1_20211013_1684130151
 J.Wrona 13 Fizyka   link_1_20211013_1684130151
 B.Drogosz 14 Chemia znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 M.Wcisło 15 Technika   link_1_20211013_1684130151
 J.Janowska - Pisarczyk 16 Plastyka   link_1_20211013_1684130151
 A.Ciołak 17  Historia znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 R.Malicki 18  Wychowanie Fizyczne znacznik_1_20211120_1684285049 link_1_20211013_1684130151
 M.Wcisło 19 Edukacja dla Bezpieczeństwa   link_1_20211013_1684130151
 A.Ciołak 20 Wiedza o Społeczeństwie
  link_1_20211013_1684130151