Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka

Z kart historii szkoły

                    

 Budynek Szkoły Podstawowej w Brynicy w latach 1945 - 1970

" Na pasie Gór Świetokrzyskich w pobliżu Kielc rozciąga się widok niedużej wioski - Brynicy. Wokół niej rozległe łąki, błękitne wody Bobrzanki, a na widnokręgu wspaniałe lasy.  Dawno, dawno temu zwracał na nią uwagę nie tylko jej sam widok, ale krąg myślowy mieszkańców, tryb życia, sposób myślenia. Wyczerpująca i mozolna praca w polu nie zaspakajała potrzeb mieszkańców wioski. W długie zimowe wieczory zbierali się po domach gospodarze, a ponieważ nauka pisania i czytania nie była im znana, gdyż istniejące wtedy szkoły przyklasztorne i przykościelne skupiały tylko synów gospodarzy najzamożniejszych ich rozmowy ograniczały się do opowiadań o snach, upiorach i strachach  (...)"                 
                                                                                                                                                            Chabior Janina -  kronika szkolna - zapis z  28.X.1955r                      

             W okresie przed II wojną światową Brynica, jak wiele innych wsi w tym okresie, odcięta była od oświaty, edukacji i kultury. Istniejące szkoły przykościelne i przyklasztorne skupiały tylko najzamożniejszych mieszkańców, reszta pozbawiona była możliwości edukacji. Pierwszymi nauczycielami i wychowawcami byli światli gospodarze, którzy trochę poznali naukę czytania, pisania i z dobrej woli przekazywali tę umiejętność innym mieszkańcom wsi w długie, zimowe wieczory. Z potrzeby powstania szkoły zrodziła się myśl wynajęcia prywatnego mieszkania u gospodarza - Sagana, w którym przez 3 lata uczyła się gromadka dzieci pod kierunkiem nauczyciela Piwowarczyka, potem  3 lata u Zarychty i 5 lat u gospodarza Zapały. Dużo wysiłku w wychowanie młodzieży włożyła nauczycielka Emilia Szajdakówna, Bogatówna, Łęcka Leokadia, nauczyciel Józef Chyc i inni. Brak odpowiedniego pomieszczenia utrudniał normalne prowadzenie zajęć. Osobny budynek szkolny stanął w 1945r między "Starą wsią" a "Ukrainą". Jako pierwsza nauczaniem w niej zajęła się Łęcka Leokadia, która z istniejących 4 oddziałów stworzyła 2 komplety - jeden z nich uczęszczał do szkoły w godzinach rannych, drugi w późniejszych. Potem prowadzenie szkoły objęła Zofia Ryczkiewicz a siły pedagogiczne zwiększyły się o nauczycielkę Janinę Wójcik. W 1950r kierownikiem szkoły został Tadeusz Miszczyk, który wraz z żoną Zofią na długie 34 lata związał swe losy z Brynicą. Przeżylismy tu - napisała Zofia Miszczyk w jednej z zachowanych kronik szkolnych - wiele, bardzo wiele różnych wydarzeń i głębokich, ważnych spraw osobistych. Tu wychowaliśmy naszych trzech synów. Tu przeżyliśmy nasze młode, najpiękniejsze lata. Gdyby te ściany mogły mówić - ileż opowiedziałyby scen i przeżyć. Lata mijały, zmieniali się nauczyciele, tylko nas dwoje tkwiło niezmiennie na tej samej "placówce". Dlaczego tak długo? Nie wiem. Może to było nasze miejsce na świecie?. Państwo Miszczykwie wspólnie pokonywali trudności związane z brakiem nauczycieli, pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu w pracę w znaczący sposób wpływali na rozwój brynickiej szkoły i świadomości jej mieszkańców. Szkoła rozwija się - od 5 klas w roku 1950/51, 6 klas w roku 1951/52 - do pełnej szkoły 7-klasowej (1953/54), w której pracowało trzech nauczycieli: Tadeusz i Zofia Miszczykowie oraz Bolesław Skrzeczyna.

W roku szkolnym 1966/67 (17 czerwca 1967r ) szkołę kończy pierwsza po reformie klasa VIII licząca 16 uczniów.  Powstaje ognisko przedszkolne a dzięki pomocy mieszkańców zostaje dobudowana nowa sala lekcyjna. W zachowanej z tamtych lat kronice szkolnej odnaleźć można zapis o tym wydarzeniu.

" W tym roku 1967  szkoła nasza wypuściła pierwszych absolwentów klasy ósmej po reformie szkoły podstawowej. Przez dodanie klasy ósmej szkoła została przedłużona wzwyż a równocześnie i w dół, poprzez zorganizowanie Ogniska Przedszkolnego. Zajęcia z dziećmi, które we wrześniu miały zacząć naukę w klasie I odbywały się w okresie od  1 kwietnia do 15 czerwca 1967 r, 6 godzin tygodniowo tj. 2 dni w tygodniu po 3 godziny - w poniedziałki i środy w godzinach 14.30 -  17.05. Pracę z przedszkolakami prowadziła nauczycielka Zofia Miszczyk, która była wytypowana na wychowawczynię klasy I w nowym roku szkolnym 1967/68".

 

                                                                                                                                 Zofia Miszczyk - kronika szkolna - zapis z 25.06.1967r                      

 
 

Grupa przedszkolaków z wychowawczynią Zofią Miszczyk

Rok szkolny 1966/67
       Pierwsza po reformie szkoły klasa VIII z wychowawczynią   Zofią Miszczyk
 

              Wreszcie pamiętny rok 1969, w którym doprowadzona została energia elektryczna do wsi. Wydarzenie to otwiera nowy rozdział w historii szkoły i wsi, mogącej wreszcie korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. W roku szkolnym 1972/73 w szkole pracowało 5 nauczycieli w 8 klasach od I do VIII, podobnie w roku 1974/75. W szkole uczyło się 95 uczniów, ale ze względu na braki kadrowe wynikające m.in. z trudnych warunków pracy, braku dojazdu, chodzenie pieszo 5 km od stacji w Górkach Szczukowskich nauka odbywała się w systemie klas łączonych. W wyniku kolejnej reformy oświaty powstają zbiorcze szkoły gminne. Szkołą Podstawową w Brynicy nadal kieruje Tadeusz Miszczyk, grono pedagogiczne zwiększa się - w roku  1982 pracuje tu 9 nauczycieli. W 1984 roku państwo Miszczykowie odchodzą na emeryturę, dyrektorem szkoły zostaje Władysław Kuncewicz. W pomieszczeniach wynajętych u gospodarza na wsi zorganizowana zostaje klasa 0. Kolejni dyrektorzy szkoły to Maria Leszczyńska (1986 - 1991), Bożena Horodyska (od IX 1991r do I 1992), Janusz Nowacki (1992 - 1997). W latach 90-tych szkoła liczy już ponad 150 uczniów, nauka odbywa się w 2 budynkach: klasy IV - VI w budynku szkolnym, klasy I - III w wynajętym. Potrzeba zbudowania nowej szkoły staje się zadaniem najpilniejszym, gdyż w przeciwnym razie Brynica zniknie z mapy wsi, w której są placówki oświatowe i cofnie się w swoim rozwoju.

17.01.1995r w gazecie "Słowo Ludu" tak napisano o szkole w Brynicy: Stara szkoła w Brynicy wygląda jak z filmów o Dzikim Zachodzie. Nierówne dechy na podłodze, drewniane stemple, piece i miski na wodę w każdej sali. Stary drewniany budynek obito z zewnątrz blachą, dzięki temu w salach jest w miarę ciepło. Mimo starań i zabiegów budynek dożywa swoich ostatnich dni.

Podjęta decyzja o budowie nowej szkoły ma przełomowe znaczenie w historii szkoły i wsi. Wykonawcą inwestycji zostaje Kieleckie Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowo - Handlowe "AGAT", które 18.10.1994r rozpoczyna prace na terenie przeznaczonym pod nowy budynek, a w lutym 1995r są już widoczne mury budynku głównego i budynku wejściowego.

           Marzenia wielu pokoleń Bryniczan spełniają się 21.04.1996r, kiedy to następuje uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkolnego zbudowanego w ciągu 18 m-cy, dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, radnych piekoszowskiej gminy, pomocy Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz głównego wykonawcy.

23.04.1996r w gazecie "Echo Dnia" napisano: Najbardziej z nowej szkoły cieszą się uczniowie. Dość już mieli nauki w ciemnych izbach z przeciekającymi sufitami. Teraz będą się uczyć w przestronnym, słonecznym budynku z dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi. Ich roześmiane twarze i radosna piosenka na powitanie przybyłych gości najlepiej chyba o tym świadczą.

Nowa szkoła spełnia wymogi współczesnej edukacji - są w niej nowoczesne klasopracownie, sala dla klasy 0 i zaplecze kuchenne a biblioteka zyskuje właściwe pomieszczenie. Dyrektorem szkoły w latach 1997 - 2002 jest Małgorzata Czernikiewicz. 17.09.1999r rozpoczyna działalność stołówka szkolna. Powstaje Izba Regionalna - muzeum szkolne gromadzące sprzęty i przedmioty codziennego użytku mieszkańców Brynicy - świadectwo ich kultury materialnej i duchowej. W latach 2002 - 2007 kiedy dyrektorem szkoły jest Maria Stępień zwiększa się baza dydaktyczna placówki o pracownię komputerową (uroczyste otwarcie odbyło się 23.1.2002r) oraz nowoczesną salę gimnastyczną (oddaną do użytku 24.10.2003r). Funkcjonowanie rozpoczyna świetlica szkolna poszerzając działalność wychowawczo - opiekuńczą szkoły.

"Myślę czasem - napisała 42 lata temu w kronice szkolnej p. Zofia Miszczyk - pięknie by było, gdyby tak wszyscy nauczyciele, którzy tu pracowali zjawili się pewnego razu w tym budynku. Ileż to osób by było? Co powiedzieliby po latach doświadczeń pracy w innych szkołach?" Pięknie by było, ale czy dzisiaj poznaliby to miejsce?

Źródła:  kroniki szkolne, "W szlacheckim Piekoszowie.  Monografia historyczno - gospodarcza gminy Piekoszów" -   praca pod redakcją Eugeniusza Kosika i Ryszarda Nadgowskiego, Kielce 1996

Od 1 września 2007r do 31 sierpnia 2017r funkcję dyrektora szkoły w Brynicy pełniła p. Halina Sukiennik.

Dzisiejsza Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy to placówka nowoczesna, dysponująca wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, oferująca nowoczesne formy edukacji i opieki nad uczniami.  

Od 1 września 2017r do 31 sierpnia 2022r funkcję dyrektora szkoły w Brynicy pełnił p. Tomasz Gruszczyński. 

Od 1 września 2022r funkcję dyrektora szkoły w Brynicy pełni p. Anna Kmiecik.

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież