Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Konkurs na Ucznia Roku organizowany jest od 2010 roku.
Fundatorem nagród dla najlepszych uczniów jest dyrektor szkoły oraz Rada Rodziców. 

 REGULAMIN:

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie osiągający średnią ocen co najmniej 5,1 na koniec roku szkolnego, wzorową ocenę zachowania oraz reprezentujący szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

2. Konkurs trwa cały rok i zostaje rozstrzygnięty po klasyfikacji rocznej.

3. Fundusze na nagrody zapewnia dyrektor szkoły i Rada Rodziców.

4. Komisję konkursową stanowi zespół nauczycieli - wychowawców poszczególnych klas, który ogłasza zwycięzców konkursu wyłonionych zgodnie z regulaminem najpóźniej w trzecim dniu po radzie klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego.

5. Wyniki konkursu wywieszane są na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego i zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Rok szkolny 2016/2017

 

 Rok szkolny 2015/2016

 

 Ziaja Kacper (kl. III), Momot Gabriela (kl. II b), Zarychta Klaudia (kl. II a),
Surma
Dominika (kl. IV), Szostak Szymon (kl. V), Prus Julia (kl. VI)  

Rok szkolny 2013/2014


 Rok szkolny 2012/2013Szczepanek Natalia (kl. I),  Arabasz Karol (kl. II),  Izabela Rysińska (kl. III), 
Poddębniak Karolina (kl. IV),  Tomasik Natalia (kl. V),  Kobiec Hubert (kl. VI)

 Rok szkolny 2011/2012


 Rok szkolny 2010/2011
 Rok szkolny 2009/2010