Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka
  swietlica 

 

Świetlica czynna: 

Poniedziałek       6.30   -   16.30
Wtorek                6.30    -   16.30
Środa                   6.30    -   16.30
Czwartek            6.30    -   16.30
Piątek                  6.30    -   16.30
Wychowawcy świetlicy: 
 
mgr  Michał Wcisło
mgr  Anna Wrona
mgr Agnieszka Ciołak
mgr Magdalena Kędziora

Czas po zakończeniu zajęć uczniowie mogą ciekawie spędzić w świetlicy szkolnej.  Zapewnia im ona nie tylko troskliwą opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji ale  i twórcze zajęcia. Dostarcza pomysłów na spędzenie czasu wolnego, pokonanie nudy i rozwijanie wyobraźni. Tu nie sposób się nudzić, tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Świetlica szkolna funkcjonuje w oparciu o regulamin w każdy dzień nauki szkolnej. Zaprasza zarówno najmłodsze dzieci  jak i starsze, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach. Oferta proponowanych zajęć wzbogacona została  o tematy związane z poznawaniem samego siebie, współczesnymi zagrożeniami oraz takie, które mogą zainteresować starsze grupy wiekowe.

 

 

 

REGULAMIN  ZACHOWANIA  NA  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
 
Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.      
Informujemy każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu lub wyjściu ze świetlicy.
Zachowujemy się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej, używamy form grzecznościowych.
Pomagamy sobie wzajemnie, opiekujemy się młodszymi kolegami.
Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych. 
Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier, oszczędnie gospodarujemy materiałami papierniczymi.
Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
Słuchamy i wykonujemy prośby i polecenia wychowawcy świetlicy.
Przed posiłkiem myjemy ręce.
Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.   
 
 

******************************************************************

Z ŻYCIA ŚWIETLICY

Rok szkolny 2022/2023

Cel ogólny pracy świetlicy to:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Cele szczegółowe:

         1. Realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych szkoły.

         2. Kształtowanie u wychowanków właściwej postawy - odpowiedniego

              zachowania w szkole, w domu.

         3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej  i

              udzielanie  indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

         4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego,

             wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy i rozrywki.

         5. Rozbudzanie i rozwój  zainteresowań dzieci.

         6. Kształtowanie wrażliwości uczniów, empatii.

         7. Wdrażanie zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

 

W świetlicy szkolnej dzieci mogą spędzać czas przed i po lekcjach, mają możliwość udziału w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Uczniowie odrabiają zadania domowe, uzupełniają wiedzę korzystając z pomocy kolegów lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Mogą brać udział w czynnym wypoczynku, korzystają ze szkolnego patio, szkolnego boiska czy sali gimnastycznej. Zainteresowani mają możliwość wyjścia do pracowni komputerowej.

Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, również ich możliwości psychofizyczne.

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej:

  • zajęcia plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie…)
  • konkursy
  • zajęcia rozwijające aktywność twórczą
  • zajęcia rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logiczne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne)
  • gry i zabawy ruchowe

 

Wychowawcy świetlicy  stale i systematycznie współpracują  z rodzicami i wychowawcami klas.

Nasze zajęcia świetlicowe, w miarę możliwości, staramy się uwiecznić na zdjęciach. Zapraszamy do ich obejrzenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Uczniowie świetlicy szkolnej to najmłodsze dzieci z klasy „0” oraz uczniowie klas I – IV.

Dzieci uczestniczyły w wielu akcjach, projektach, konkursach, np. brały czynny udział w akcji „Sprzątanie świata”, „Dniu chłopaka”. Uczniowie świetlicy uczestniczyli w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wspominali i oddawali hołd tym, którzy już odeszli …

Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursie zorganizowanym z okazji Barbórki – na wykonanie najładniejszego  czako, w Dniu Pluszowego Misia wykonywali „Ręcznikowe misie”. Chętnie, z wielkim zaangażowaniem wykonywali też „Piernikowe serca” na Walentynki.

Dzieci uwielbiają bajki, dlatego nie było żadnej trudności w narysowaniu ilustracji do wybranej czy odgadnięciu tytułu, po kilku przeczytanych przez kolegów zdaniach.

Na zajęciach  rozmawialiśmy o tym jak dbać o przyrodę i dlaczego jest to ważne, poznaliśmy cechy każdej z pór roku.

  Dzień Kobiet zainspirował nas do wielu rozmów, stworzyliśmy wspólnie portrety drogich nam pań, rozmawialiśmy o kobietach sukcesu, o znaczeniu kobiet i mężczyzn w życiu, ale także o równości i szacunku. Dla kobiet szczególnych w naszym życiu wykonaliśmy tulipany. 

Przyjaźń, to wartość, która jest niewątpliwie istotna dla każdego człowieka. W świetlicy też był czas na poruszenie tego tematu. Zaczęliśmy od tego, czym w ogóle jest przyjaźń. Rozmawialiśmy o cechach dobrego kolegi, znaczeniu przyjaźni w życiu człowieka i na czym ona polega. Mówiliśmy też o emocjach – o próbach ich zrozumienia, sposobach okazywania.

 W świetlicy wykonaliśmy mnóstwo prac plastycznych, które kojarzą nam się ze świętami: Bożego Narodzenia, Wielkanocnymi, Narodowymi …

Przy korzystnej pogodzie wychodziliśmy na szkolny plac zabaw, w chłodne, deszczowe dni korzystaliśmy z pracowni komputerowej, gdzie prowadziliśmy rozgrywki - grali w ulubione gry, oglądali bajki. Byliśmy często użytkownikami sali gimnastycznej  - zabawy grupowe, rozgrywki, zabawy indywidualne  dawały wiele zadowolenia.

Nasze spotkania - zajęcia świetlicowe zdecydowanie opierały się na rozwijaniu kreatywności. Poznawaliśmy różne techniki plastyczne. Oczywiście nie zabrakło ruchu, radości, rozmów, bajek czytanych i oglądanych oraz tego co lubimy najbardziej – konstrukcji z klocków.

 Powstawały niezwykłe budowle. Kreatywność nie jest dzieciom obca, uczniowie mają super pomysły, wyobraźnię i  zmysł artystyczny.

 Dużym utrudnieniem, podobnie jak w roku ubiegłym, jest sytuacja pandemiczna i obostrzenia z nią związane, które ograniczają nasze działania, jednakże przestrzegamy zaleceń i wprowadzonych zasad sanitarnych.

 Przed nimi nowe zadanie: Dzień Mamy oraz Dzień Taty, dzieci zapewne wyrażą swoje uczucia poprzez rysunki, wykonane laurki, kwiaty …

28.02.2019r gościliśmy w świetlicy szkolnej p. Stanisława Rogalę dr n. humanistycznych, pisarza, wydawcę. Uczniowie świetlicy szkolnej, tj. najmłodsze dzieci, oraz uczniowie klas I – III, wraz z reprezentantami klas IV - VIII mogli dowiedzieć się o początkach twórczości pana Stanisława Rogali, co było inspiracją pisarza. Dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży okazał się wywiad z poetą w 2017r przeprowadzony przez uczennicę Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kielcach. Z wywiadu uczniowie mogli dowiedzieć się jaką drogę pokonał autor zanim został poetą. Otrzymali wiedzę czym zajmował się p. Stanisław przed rozpoczęciem swojej pasji pisarskiej. Usłyszeli że poeta był nauczycielem akademickim. Praca zawodowa była przyjemnym obcowaniem z młodzieżą akademicką. Ciekawostką było miejsce w którym powstają jego utwory tj. biblioteka pana Stanisława zobaczyli olbrzymi księgozbiór pisarza, oraz dowiedzieli się wiele innych ciekawostek z życia. Poeta zaprosił uczniów SP Brynica do siebie do domu, by mogli obejrzeć, poczytać książki z księgozbioru. Przeprowadzono konkurs wśród uczniów. Autor sam zadawał pytania uczniom. Dzieci pięknie odpowiadały na pytania, za które otrzymywali nagrody. Na zakończenie autor wręczył uczniom książki z własnym autografem. Było wiele radości, pytań, rozmów. Uczniowie, oraz organizator p. A. Skalska, dyrektor szkoły p. T. Gruszczyński serdecznie dziękują za przybycie i zaproszenie uczniów do siebie. Upamiętnieniem tego dnia była, nasza gminna telewizja, poczęstunek, oraz pamiątkowe zdjęcia.

******************************************************************

25.02.2019r na zaproszenie p. Agaty Skalskiej w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia biblioteczne z udziałem p. Magdaleny Kędziora. Pani opowiedziała uczniom o budowie książki, oraz o dbałości o książki. Wyjaśniła najmłodszym uczniom, że aby móc czytać, oglądać książkę w szkole i zabrać na jakiś czas do domu, należy przyjść do biblioteki szkolnej zapisać się i wypożyczać. Pani Magdalena przyniosła trzy pozycje książkowe, które bardzo spodobały się dzieciom i zachęciły do wypożyczania i czytania. Przeczytała uczniom kilka wierszy, opowiadanie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia ilustracji, co cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Niewielki problem mieli najmłodsi uczniowie, którzy jeszcze nie umieją czytać i zadali pytanie: Kto im ma czytać skoro nie umieją jeszcze sami. Nauczyciel wyjaśnił, że książeczki wypożyczyć mogą, mogą zabrać ją do domu a tam, poprosić starsze rodzeństwo, rodziców by w wolnej chwili jak też przed snem poczytali dzieciom. Nauczycielka wyjaśniła starszym uczniom, by w szczególny sposób zadbali o książki, które otrzymują na zajęcia obowiązkowe. Książki te, służyć będą do nauki również innym uczniom za rok. Jeżeli nie zadbają o te książki, kolejni uczniowie, będą smutni otrzymawszy zniszczoną książkę, a to właśnie z nich otrzymują wiedzę o otaczającym świecie.

 Zajęcia były bardzo radosną chwilą, która wprowadziła dzieci w świat bajek, baśni. Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież