Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

Świetlica czynna: 

Poniedziałek       6.30   -   16.30
Wtorek                6.30    -   16.30 
Środa                   6.30    -   16.30
Czwartek            6.30    -   16.30
Piątek                  6.30    -   16.30
 

Wychowawcy świetlicy:  
mgr  Agata Skalska
mgr  Michał Wcisło
 

Czas po zakończeniu zajęć uczniowie mogą ciekawie spędzić w świetlicy szkolnej.  Zapewnia im ona nie tylko troskliwą opiekę, pomoc w odrabianiu lekcji ale  i twórcze zajęcia. Dostarcza pomysłów na spędzenie czasu wolnego, pokonanie nudy i rozwijanie wyobraźni. Tu nie sposób się nudzić, tu każdy znajdzie coś dla siebie.

Regulamin rekrutacji na świetlicę szkolną

Świetlica szkolna funkcjonuje w oparciu o regulamin w każdy dzień nauki szkonej. Zaprasza zarówno najmłodsze dzieci  jak i starsze oraz gimnazjalistów, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach. Oferta proponowanych zajęć wzbogacona została  o tematy związane z poznawaniem samego siebie, współczesnymi zagrożeniami oraz takie, które mogą zainteresować starsze grupy wiekowe.

 

REGULAMIN  ZACHOWANIA  NA  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
 
Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.      
 Informujemy każdorazowo wychowawcę świetlicy o swoim przyjściu lub wyjściu ze świetlicy.
 Zachowujemy się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej, uzywamy form grzecznościowych.
 Pomagamy sobie wzajemnie, opiekujemy się młodszymi kolegami.
 Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych. 
 Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier, oszczędnie gospodarujemy materiałami papierniczymi.
 Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 Słuchamy i wykonujemy prośby i polecenia wychowawcy świetlicy.
 Przed posiłkiem myjemy ręce.
Pamietamy o bezpieczeństwie własnym i innych.   
 
 
Świetlica szkolna proponuje uczniom szeroki wachlarz zajęć:

*   plastyczno – techniczne
*   umuzykalniające
*   umysłowe
*   gry planszowe
*   zajęcia dydaktyczne
                *   zajęcia ruchowe
          W ramach działalności świetlicy:
organizowane są konkursy szkolne,
kiermasze ozdób i kartek świątecznych
uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
wykonywane są prace dekoratorskie przy organizacji imprez ogólnoszkolnych, dyskotek szkolnych, akademii okolicznościowych
 
   

 Zajęcia w świetlicy prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące: 
dotyczą one najbliższego otoczenia – rodziny, kolegów, szkoły, miejsca zamieszkania
obejmują wiadomości o Polsce w Europie i w świecie
rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne uwzględniają tematykę nawiązującą do uroczystości i świąt