Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka
Rada Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

   Przewodniczący:    Jakub Zapała   kl. VIII

   Wiceprzewodniczący:   Kacper Malicki kl. VII

   Sekretarz:    Dominika Surma   kl. VII
 
                          Amelia Minda  kl. V a
                                                 
                 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy.
2.  Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
     związanych z nauką i życiem wewnętrznym szkoły a także forma umacniania demokratycznych zasad
     współpracy i współżycia.
                                             (Zapis w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego §1 pkt.1 i pkt.2 )

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:  
                                                                         
p. Agata Paździerz, p. Anna Szymkiewicz                                                                             

 Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

  Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 § 3

 Do głównych celów działalności SU należą:
a)  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
     wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b)  przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków,
     opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c)
  zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d)
  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e)  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
     sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
 

 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W przedostatnim tygodniu września uczniowie naszej szkoły odbyli ważną lekcję demokracji. Były nią wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone kilkudniową kampanią wyborczą, w czasie której kandydaci prezentowali swoje propozycje działań na plakatach wyborczych. W wyborach uczestniczyła cała społeczność uczniowska, czyli uczniowie z klas I - VIII.
Po przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki:
Przewodniczący: Jakub Zapała kl.VIII
Zastępca przewodniczącego: Kacper Malicki kl. VII
Sekretarz: Amelia Minda kl.Va i Dominika Surma kl.VII

 


PLAN  PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
NA ROK SZKOLNY 2018/2019