Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka
Rada Samorządu Uczniowskiego: 

   Przewodniczący:    Kacper Malicki   kl. VI

   Wiceprzewodniczący:   Jakub Zapała  kl. VII

   Sekretarz:    Amelia Chrut   kl. V
 
                          Dominika Surma  kl. VI
                                                 
                 

1.  Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy.
2.  Samorząd Uczniowski jest formą uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
     związanych z nauką i życiem wewnętrznym szkoły a także forma umacniania demokratycznych zasad
     współpracy i współżycia.
                                             (Zapis w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego §1 pkt.1 i pkt.2 )

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:   p. Aneta Staniec, p. Jolanta Ślemp, 
                                  p. Jolanta Kuta,  p. Rafał Malicki                                         
      

 Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

  Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 § 3

 Do głównych celów działalności SU należą:
a)  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
     wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b)  przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków,
     opinii
i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c)
  zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
    
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d)
  promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e)  organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej,
     sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole.
 

 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W przedostatnim tygodniu września uczniowie naszej szkoły odbyli ważną lekcję demokracji. Były nią wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone kilkudniową kampanią wyborczą, w czasie której kandydaci prezentowali swoje propozycje działań na plakatach wyborczych.
22 września 2017 odbyły się wybory,
w których uczestniczyła cała społeczność uczniowska, czyli uczniowie z klas I-VII. Każdy wyborca otrzymał kartę do głosowania z imionami i nazwiskami 10 kandydatów. Po przeliczeniu głosów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki:
Przewodniczący: Kacper Malicki, kl.VI
Zastępca przewodniczącego: Jakub Zapała, kl. VII
Sekretarz: Amelia Chrut, kl.V i Dominika Surma, kl.VI

Każdy wyborca potwierdzał otrzymanie karty do głosowania swoim podpisem na liście uprawnionych do głosowania

 


 

PLAN  DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

WRZESIEŃ
1.  Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym
2.  Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018

PAŹDZIERNIK
1.  Dzień Edukacji Narodowej
2.  Działalność na rzecz młodszych kolegów i koleżanek

LISTOPAD
1. Włączanie się w akcje charytatywne organizowane przez instytucje pozaszkolne
2. Święto Niepodległości
3. Andrzejki - wróżby andrzejkowe
    
GRUDZIEŃ 
1. Mikołajki  
2. Wigilie klasowe - pomoc przy organizacji Jasełek bożonarodzeniowych
3. Pomoc w zbiórce produktów do szlachetnej paczki
4. szkolne jasełka

STYCZEŃ
1. WOŚP
2. Zabawa karnawałowa

LUTY
1. Walentynki - Poczta walentynkowa

MARZEC
1. Dzień Kobiet
2. Pierwszy Dzień Wiosny 
3. Tydzień Kultury Języka Polskiego  

KWIECIEŃ
1. Międzynarodowy Dzień Książki
2. Święto Konstytucji 3 Maja

MAJ
1. Dzień Matki i Dzień Ojca

CZERWIEC
1. Dzień Dziecka - festyn
2. Zakończenie roku szkolnego