W szkole w Brynicy uczą się języka migowego - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

              LINK do reportażu - Język migowy w Naszej Szkole