Akademia Młodego Strażaka - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy