Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

 Plan lekcji na rok szkolny 2017 / 2018- Klasa V

Wychowawca: JOLANTA  KUTA

L.p

Godz.

zajęć

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.45 – 8.30

przyroda

w - f

historia

j. polski

-

2.

8.35 – 9.20

j. polski

j. angielski

zaj.technicz.

j. polski

zaj. z wych

3.

9.30 – 10.15

matematyka

plastyka

matematyka

matematyka

religia

4.

10.20 – 11.05

muzyka

matematyka

j. angielski

j. angielski

w - f

5.

11.20 – 12.05

religia

przyroda

przyroda

w - f

historia

6.

12.25 – 13.10

-

j. polski

zaj.komput.

-

j. polski

7.

13.20 – 14.05

-

-

-

-

-

8.

14.10 – 14.55

-

-

-

-

-