Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

 Plan lekcji na rok szkolny 2018 / 2019- Klasa II

Wychowawca: BARBARA PRUSACZYK

L.p 

Godz. 

Poniedziałek 

 Wtorek

Środa 

 Czwartek  Piątek

 1.

 745 - 830

nauczanie
zintegrowane

zajęcia wspierające

informatyka

w - f

   -

 

 2.

 835 - 920

w-f

 w-f 

 

nauczanie
zintegrowane
nauczanie
zintegrowane

j. angielski 

 

 3.

 930 - 1015

nauczanie
zintegrowane

nauczanie
zintegrowane

 

nauczanie
zintegrowane

nauczanie
zintegrowane

 nauczanie zintegrowane


 4.

 1035 - 1125

nauczanie
zintegrowane

 
nauczanie
zintegrowane

 

nauczanie
zintegrowane

 

 nauczanie zintegrowane

 

nauczanie zintegrowane

 5.

 1140 - 1225

religia

nauczanie
zintegrowane

koło plastyczne

religia

 -

 6.

 1240 - 1325

 -

j. angielski

koło szachowe

 -

 

 -

 7.  1330 - 1415  - -  -  -  -