Plan lekcji - klasa I - Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

 Plan lekcji na rok szkolny 2017 / 2018- Klasa I

Wychowawca: BARBARA PRUSACZYK

 

L.p

Godz.

zajęć

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1.

7.45 – 8.30

-

zaj. zintegrow.

zaj. zintegrow.

zaj. wyrówn.

w - f

2.

8.35 – 9.20

Język migowy

zaj. zintegrow.

zaj. zintegrow.

j. angielski

zaj. zintegrow.

3.

9.30 – 10.15

zaj. zintegrow.

informatyka

zaj. zintegrow.

W - f

zaj. zintegrow.

4.

10.20 – 11.05

zaj. zintegrow.

zaj. zintegrow.

religia

zaj. zintegrow.

ed. muzycz.

5.

11.20 – 12.05

w - f

religia

-

zaj. zintegrow.

ed. plastycz.

6.

12.25 – 13.10

j. angielski

-

-

-

-

7.

13.20 – 14.05

-

-

-

-

-

8.

14.10 – 14.55

-

-

-

-

-