Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka

             

KLASA I   - wych. Barbara Prusaczyk

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 wych-fiz j. angielski
wych-fiz zaj. zintegr.
zaj.wyrównawcze/ koło szachowe
850-935 zaj. zintegr. wych-fiz zaj. zintegr. zaj. zintegr.
zaj. zintegr.
940-1025 zaj. zintegr. zaj. zintegr. zaj. zintegr. zaj. zintegr. zaj. zintegr.
1035-1120 zaj. zintegr. zaj. zintegr. zaj. inform..
j. angielski
zaj. zintegr.
1135-1220 religia zaj. zintegr. religia zaj. kreatywne
koło czyt-plast
1235-1320 - - - - -

 

KLASA II   - wych. Jolanta Ślemp

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 zaj. kreatywne zaj. inform I
zaj. inform II. wych. fiz.
zaj. zintegr.
850-935 wych. fiz.
zaj. zintegr.
zaj. zintegr. zaj. zintegr.
zaj. zintegr.
940-1025 zaj. zintegr. wych.fiz. religia zaj. zintegr. zaj. zintegr.
1035-1120 religia zaj. zintegr. zaj. zintegr.
zaj. zintegr. j.angielski
1135-1220 - zaj. zintegr. zaj. zintegr.
j.angielski
-
1235-1320 - zaj. zintegr.
zaj. zintegr.
- -

 

KLASA III   - wych. Elżbieta Szymonek

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 zaj. zintegr. wych. fiz
zaj. zintegr.i
zaj. zintegr.
wych. fiz.
850-935 zaj. zintegr. zaj. zintegr.
zaj. zintegr. zaj. zintegr.
zaj. zintegr.
940-1025 zaj. zintegr. zaj. zintegr. zaj. zintegr. wych. fiz.
zaj. zintegr.
1035-1120 zaj. inform.
zaj. zintegr. zaj. kor-komp
religia zaj. zintegr.
1135-1220 j. angielski religia -
-
-
1235-1320 - j.angielski
- - -

 

KLASA IV   - wych. Agata Paździerz

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 - / wdż wych. fiz.
przyroda j. polski
850-935 - plastyka matematyka muzyka religia
940-1025 j. polski
j. angielski
j. angielski
j. polski
j. angielski
1035-1120 j. polski
wych. fiz.
technika godz. wych.
informatyka
1135-1220 matematyka przyroda j. polski
historia matematyka
1235-1320 religia - - matematyka wych. fiz
1325-1410 wych. fiz. - - - -

 

KLASA V   - wych. Michał Wcisło

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 j. polski
rewalidacja informatyka I
rewalidacja -
850-935 biologia j. angielski
j. polski
wych. fiz.
matematyka
940-1025 j. angielski
matematyka
j. polski
plastyka
historia
1035-1120 wych. fiz.
religia
wych. fiz.
matematyka
j. polski
1135-1220 historia technika religia
geografia wych. fiz.
1235-1320 muzyka j. polski
godz. wych.
informatyka II
/ wdż
1325-1410 matematyka - j. angielski
- -

 

KLASA VI a   - wych. Elżbieta Paterek - Kaczmarczyk

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 j. angielski
j. polski
-
j. polski
-
850-935 matematyka godz. wych.
j. angielski
informatyka biologia
940-1025 wych. fiz.
plastyka
j. polski
matematyka
technika
1035-1120 muzyka
geografia
historia religia
wych. fiz.
1135-1220 j. polski
matematyka matematyka
j. angielski
religia
1235-1320 historia wych. fiz.
wych. fiz.
- j. polski
1325-1410 / wdż
- - - -

 

KLASA VI b   - wych. Magdalena Kędziora

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 j. polski
- j. polski
- -
850-935 j. polski
matematyka historia historia j. angielski
940-1025 religia
religia
wych. fiz.
informatyka
wych. fiz.
1035-1120 matematyka
j. angielski
matematyka muzyka
informatyka
1135-1220 biologia plastyka j. angielski
j. polski
j. polski
1235-1320 wych. fiz.
technika godz. wych.
goegrafia -
1325-1410 / wdż
wych. fiz.
- - -

 

KLASA VII   - wych. Agnieszka Ciołak

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 wych. fiz.
wdż /
chemia
matematyka biologia
850-935 j. angielski
chemia wych. fiz.
j. polski
fizyka
940-1025 matematyka
j. polski
historia
geografia
matematyka
1035-1120 biologia
j. polski
j. angielski
historia
plastyka
1135-1220 muzyka wych. fiz.
j. polski
wych. fiz.
godz. wych.
1235-1320 j. polski
matematyka religia fizyka j. angielski
1325-1410 religia geografia - dor. zawodow.
informatyka
1415-1500 j. niemiecki - - - -

 

KLASA VIII   - wych. Alina Dąbrowska

                Poniedziałek  Wtorek         Środa           Czwartek        Piątek          
800-845 informatyka chemia / wdż
j. angielski
fizyka
850-935 j. polski
historia chemia religia wych. fiz.
940-1025 biologia
geografia
matematyka
historia
j. polski
1035-1120 j. angielski
j. polski
j. polski
wych. fiz.
wos
1135-1220 wych. fiz.
j. polski
wos
matematyka edb
1235-1320 matematyka religia j. angielski
godz. wych.
matematyka
1325-1410 j.niemiecki j. niemiecki
zaj. kreatywne
fizyka -
1415-1500 - wych. fiz. - dor. zawodow. -