Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

Pedagog szkolny - mgr Agnieszka Ciołak (kl. IV - VIII)

                             mgr Anna Szymkiewicz (kl. 0 - III)
 

   

 

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

A. Ciołak

--------------------------------------------

A. Szymkiewicz

9.30 – 10.00, 10.35 – 11.05

Wtorek

A. Ciołak

8.35 – 9.20, 9.30 – 10.15

A. Szymkiewicz

7.45 - 8.15, 8.35 – 9.05

Środa

A. Ciołak

12.40– 13.25

A. Szymkiewicz

11.05 – 12.25, 12.45 – 13.45

Czwartek

A. Ciołak

8.35 – 9.20, 9.30 – 10.15, 13.30 – 14.15

A. Szymkiewicz

11.55 – 12.25, 12.45 – 13.45

Piątek

A. Ciołak

8.35 - 19.20, 9.30 – 10.15

A. Szymkiewicz

8.35 – 9.05 

 


NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU "CHRONIMY DZIECI" 

"Chronimy Dzieci" to program certyikowania placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony
dzieci ustalonej w placówce.

 10 porad dla rodziców

10 kroków ku temu, by stać sięlepszym Rodzicem - ulotka

Apel twojego dziecka

Jak zabezpieczyć dowody przemocy wobec dziecka w Internecie

 

_________________________________________________________________

 Zadania pedagoga szkolnego:

-  współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowwczego oraz innych
   planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów,
   poprawą jakości pracy szkoły
-  współpraca z wychowwcami  w dziedzinie wychowania
-  pomoc i interwencja w nagłych przypadkach
-  planowanie tematyki godzin wychowawczych
-  rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują
 - planownie i organizacja akcji profilaktycznych
-  organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz integracja uczniów o specjalnych    
   potrzebach edukacyjnych
-  opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia
-  współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej,  
   pomocy psychologicznej czy terapeutycznej 
-  stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu wolnego i własnego zainteresowania dla  
   każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem

 Uczniu, przyjdź do pedagoga szkolnego gdy:

- nie potrafisz porozumieć się z kolegami, nauczycielem
- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
- przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

___________________________________________________________________________________

 Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- niepokoi Cię zachowanie dziecka
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego   
  funkcjonowania w szkole
- masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
- szukasz pomocy