Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka
  • Pedagog szkolny - mgr Agata Paździerz
    Pedagog szkolny - mgr Anna Szymkiewicz
     

http://gops.piekoszow.pl/2020/09/22/konkurs-plastyczny-zrodlo-rodzinnej-mocy-stop-przemocy/

 Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Kampania społeczna Koniec przemocy! Daj sobie mocy!

KORONAWIRUS - przeczytaj koniecznie!


"Chronimy Dzieci" to program certyfikowania placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.
Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony
dzieci ustalonej w placówce.

 10 porad dla rodziców

10 kroków ku temu, by stać się lepszym Rodzicem - ulotka

Jak zabezpieczyć dowody przemocy wobec dziecka w Internecie

_________________________________________________________________

 Zadania pedagoga szkolnego:

-  współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu
   wychowawczego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem,
   profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawą jakości
   pracy szkoły
-  współpraca z wychowawcami  w dziedzinie wychowania
-  pomoc i interwencja w nagłych przypadkach
-  planowanie tematyki godzin wychowawczych
-  rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego
   potrzebują
-  planowanie i organizacja akcji profilaktycznych
-  organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz integracja
   uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-  opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia
-  współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w
   zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej 
-  stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu wolnego oraz 
   własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują
   kontaktu z pedagogiem

 Uczniu, przyjdź do pedagoga szkolnego gdy:
- nie potrafisz porozumieć się z kolegami, nauczycielem
- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji
  materialnej
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
- przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie
  poradzić

___________________________________________________________________________________

 Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
- niepokoi Cię zachowanie dziecka
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
- masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego   
  funkcjonowania w szkole
- masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
- szukasz pomocy