Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
    

    Dyrektor szkoły:

mgr Tomasz Gruszczyński

 

Wicedyrektor szkoły:

mgr Agata Skalska


 

 

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej

          mgr Grzegorz Perczak  - informatyka

          mgr  Urszula Ząbek -  wychowawca kl. 0

          mgr Barbara Prusaczyk - wychowawca kl. I - edukacja wczesnoszkolna

          mgr Jolanta Ślemp - wychowawca kl. II - edukacja wczesnoszkolna

          mgr Elżbieta Szymonek -  wychowawca kl. III - edukacja wczesnoszkolna

          mgr Elżbieta Paterek - Kaczmarczyk -  wychowawca kl. IV a  -  przyroda, geografia, WDŻ

          mgr Magdalena Kędziora -  wychowawca kl. IV b  -  i. polski, biblioteka szkolna

          mgr Jolanta Kuta  -  wychowawca kl. V  -  matematyka

          mgr Alina Dąbrowska -  wychowawca kl. VI  -  język angielski w kl. IV - VII, technika

         mgr Aneta Staniec - wychowawca kl. VII - język polski

          mgr Paweł Sarbian  -  matematyka kl. IV b

          mgr Agnieszka Ciołak - historia, rewalidacja, pedagog szkolny

           mgr Małgorzata Czernikiewicz  -   plastyka, muzyka, naucz. indywidualne 

          mgr Joanna Jaworska  -  religia, biblioteka szkolna

          mgr Anna Szymkiewicz - edukacja muzyczna w kl. II - III, j. angielski w kl. 0 - III. świetlica szkolna

          mgr Agata Skalska - świetlica szkolna 

         mgr Rafał Malicki - wych. fizyczne      

          mgr Barbara Drogosz - chemia w kl. VII

         mgr Ewa Szczepańska - biologia kl. VII

         mgr Grzegorz Dziwoń - fizyka w kl. VII

         mgr Joanna Janowska - Pisarczyk - język niemiecki - kl. VII

        mgr  Aneta Wójcik - Brecławska - doradztwo zawodowe

        mgr Agata Paździerz - urlop macierzyński 

       mgr Marta Kwiatkowska - urlop macierzyński