Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

Głównym celem charytatywnej działalności w szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, których życie jest przepełnione bólem, cierpieniem czy niedostatkiem w kraju i poza nim oraz dostrzeganie ubóstwa w swoim środowisku i wyjście mu naprzeciw.
Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.

Mottem naszej pracy są słowa ”Zaprawdę powiadam Wam cokolwiek uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”

 

 Pamiętajmy, że:  

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II 

 


Paka dla Niemowlaka i Wspieramy Mamy  - podsumowanie szkolnego programu  pomocy innym zorganizowanego przez Szkolne Koło PCK.       

W dniu 8 stycznia przedstawicielka Szkolnego Koła PCK Klaudia Janus z kl.6 wraz   z  opiekunem koła p. E. Paterek - Kaczmarczyk  przekazały na ręce  Matki Przełożonej zebrane przez uczniów naszej szkoły artykuły higieniczne, słodycze i ubrania dla dzieci z Domu  Samotnej Matki i Ofiar Przemocy w Wiernej Rzece. Uczniowie, którzy wzięli udział w tak  szczytnej akcji pomogli  naprawdę potrzebującym  kobietom, które znalazły sie w trudnej sytuacji życiowej oraz ich dzieciom - ślicznym maluchom w wieku od kilku miesięcy do kilku lat.
Szkolne Koło PCK dziękuje uczniom i rodzicom, którzy przyłączyli się do zbiórki. Pamiętajmy, że warto pomagać.


Szkolne Koło PCK dziękuje uczniom i rodzicom, którzy przyłączyli się do zbiórki. Pamiętajmy, że warto pomagać. 


Słodycze przekazane  przez uczniów kl. 4a i 4b

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem   - zbiórka słodyczy dla podopiecznych z Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego " Kamyk" w Kielcach.

W tym roku jak i w latach ubiegłych szkolne koło PCK zebrało słodkie upominki dla dzieci z "Kamyka"  wprowadzając w życie ideę pomocy, wsparcia i braterskiej miłości względem innego człowieka.  Do akcji przyłączyło się wielu uczniów SP w Brynicy a w szczególności  uczniowie  kl. 4a i  kl.4b. Dzięki uprzejmości p. Majka, p.Głuch i p. Tyszer oraz uczniów kl.4 Kacpra Majka, Julii Głuch i  Oliwiera Tyszera zebrane słodycze trafiły przed Świętami Bożego Narodzenia do podopiecznych placówki. Organizatorem  akcji była p. E. Paterek - Kaczmarczyk i p. A Staniec.

Członkowie Szkolnego Koła PCK z zebranymi słodyczami.


Uczniowie kl.4 z rodzicami oraz z Panią Dyrektor i podopiecznymi  "Kamyka".


W ramach akcji „Znicz dla hospicjum” 22 października 2017r uczennice naszej szkoły Dominika Surma i Maja Guzy kwestowały w Parafii Chełmce na rzecz stacjonarnego hospicjum Św. Matki Teresy w Kielcach za pozyskane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt medyczny dla pacjentów.

   


NIEDZIELA Z SZARLOTKĄ - pod takim hasłem 24.09.2017r w parafii Chełmce odbyła się zbiórka pieniędzy na dożywianie dzieci w szkołach na terenie parafii. Rozprowadzane było ciasto, które upiekli i dostarczyli rodzice uczniów ze Szkolnego Koła Caritas w Brynicy. Udział w akcji wzięli uczniowie - wolontariusze pod opieką katechetki p. Joanny Jaworskiej.

 

 

_______________________________________________________________________

 

AKCJA "SZLACHETNA PACZKA"

To ogólnopolska akcja charytatywna. W naszej szkole prowadzona była w dniach 7.XII - 17.XII 2015r przez p. Joannę Jaworską - opiekuna Szkolnego Koła Caritas oraz p. Agnieszkę Ciołak - pedagoga szkolnego.
Zebrana żywność, art. chemiczne i szkolne zostały przekazane do Caritas w Kielcach. Akcja miała na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pamiętajmy, że wspierając i pomagając potrzebującym uczymy się dostrzegać drugiego człowieka w potrzebie.AKCJA "POLA NADZIEI"

 

 
AKCJA "ALBA DLA BRATA"
Akcja charytatywna zorganizowana na terenie parafii św. Marii Magdaleny w Chełmcach przez  szkolne Ognisko Misyjne. Celem akcji było przeprowadzenie zbiórki strojów komunijnych i przekazanie ich na misje. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była katechetka p. Joanna Jaworska a w parafii ks. Stanisław Malec.
Ogółem zebrano 13 alb dla dziewczynek i 20 komż dla chłopców, które zostały przekazane na Ukrainę do s. Anny ze Zgromadzenia Sióstr Pallotynek. 
AKCJA "TELEFON DLA PRZYJACIELA"
Akcja mająca na celu zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, z której środki zostaną przeznaczone na zakup samochodu do transportu medycznego (karetki) dla Hospicjum Caritas w Kielcach. Zbiórka wpisuje sie w kampanię Pola Nadziei 2015/2016 mającą na celu wspieranie hospicjum i budzenie wrażliwości na potrzeby chorych.
Akcja ma wymiar ekologiczny ( poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych można zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego) oraz edukacyjny (podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży w dziedzinie ekologii).
 
Zbiórka telefonów w szkole odbywała się w terminie od 1 do 11 października 2015 r. Zbierane były wszystkie telefony komórkowe, bez względu na ich wiek, poziom zużycia czy stan techniczny.
 
Ogółem zebrano 191 telefonów, które przekazano do Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie - gminnego koordynatora akcji.

 

Patronat honorowy nad akcją objęli:    
Biskup Kielecki Jan Piotrowski
Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł