Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka
 

Ogólnopolska akcja ekologiczna pod hasłem:

Telefony zbieramy- surowce Ziemi oszczędzamy.

    Zasady konkursu:

    Konkurs indywidualny.

 1. Przynosimy telefony ( uszkodzone, stare, bez kart pamięci).
 2. Otrzymujemy punkty z zachowania
 3. Telefony oddajemy do Pani Woźnej.
 4. Czas trwania konkursu: do końca maja 2019.
 5. Konkurs dotyczy kl.0-8

Więcej informacji: p. E. Paterek- Kaczmarczyk

*******************************************************************

Międzyszkolny Konkurs zbiórki surowców wtórnych dla szkół
z Gminy Piekoszów pod hasłem:
   
  

Surowce zbieramy - z Firmą Bio- Med planecie pomagamy.

Zasady konkursu:

1.Konkurs indywidualny i klasowy.

 1. Przynosimy makulaturę, baterie, butelki plastikowe.
 2. Otrzymujemy punkty z zachowania.
 3. Osoby, które uzbierają najwięcej surowców będą brały udział w Gminnym Konkursie Zbiórki Surowców oraz w konkursie miedzyszkolnym zorganizowanym przez firmę BIO MED.
 4. Nagrody dla najbardziej wytrwałych zbieraczy sponsoruje Urząd Gminy w Piekoszowie oraz firma BIO MED.
 5. Przynosimy policzone lub zważone.
 6. Surowce oddajemy do Pani Woźnej.
 7. Czas trwania konkursu: do czerwca 2019.

Więcej informacji: p. E. Paterek- Kaczmarczyk

*******************************************************************

Konkurs ekologiczny pod hasłem:

Dbam o powietrze, którym oddycham

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 0-8

 1. Uczniowie każdej klasy wraz z wychowawcą wykonuje ulotkę promującą ochronę powietrza.
 2. Można narysować rysunek, wypisać informacje itp.
 3. Praca musi być wykonana własnoręcznie, nie można korzystać z fotografii i rycin z Internetu, format A4
 4. Najciekawsza ulotka weźmie udział w Gminnym Turnieju Ekologicznym.
 5. Prace oddajemy do 24 maja.

Organizatorem konkursu była p. E. Paterek- Kaczmarczyk

*******************************************************************

W dniu 6 czerwca 2018r uczniowie kl. 1-7 uczestniczyli w gminnym konkursie dla szkół Segregujesz - Dobrze Postępujesz. Był to konkurs ekologiczny dotyczący selektywnej zbiórki odpadów np.  baterii i makulatury. Nasza szkoła zajęła trzecie miejsce wzbogacając się tym samym o aparat fotograficzny.     
Nieco później odbył  się Gminny Turniej Ekologiczny podczas, którego uczniowie prezentowali występ artystyczny oraz rozwiązywali  zadania testowe z  zakresu ekologii. W tych dwóch kategoriach uzyskaliśmy piąte miejsce i zdobyliśmy drugi aparat fotograficzny. Koordynatorem konkursów była p. E. Paterek - Kaczmarczyk.

Dbamy o nasze  brynickie środowisko, nie oddajemy  cennych surowców wtórnych do Promnika na śmietnisko.

Pod takim hasłem odbywa się jak w latach ubiegłych coroczna zbiórka surowców wtórnych. Uczniowie mogą przynosić do szkoły surowce wtórne i elektrośmieci otrzymując tym samym dodatkowe punkty  z zachowania:

- makulatura                5 kg = 10 pkt                     czyli            0,5 kg = 1pkt

- baterie                        50 baterii = 10 pkt            czyli            5 baterii =1pkt

- puszki                         20 puszek =10 pkt            czyli            1 puszka =0,5 pkt

- elektrośmieci małe       5 pkt za sztukę (żelazko, mikser itp. )

- elektrośmieci duże       15 pkt za sztukę (np. lodówka )

Dodatkowo ogłaszam konkurs międzyklasowy, która klasa zbierze najwięcej surowców wtórnych i elektrośmieci  - rozstrzygnięcie 2 semestr

 Z ekologicznym pozdrowieniem organizator akcji E. Paterek - Kaczmarczyk , 15.01.2018 r.

*************************************************

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu zbiórki surowców wtórnych dla klas 0-7 pod hasłem Dbam o Brynickie środowisko, nie wyrzucam cennych surowców do Promnika na śmietnisko.

Konkurs klasowy kl. 4-7:

1 miejsce  klasa 6 ( 535 baterii, 142 kg makulatury)

2 miejsce klasa 4a( 351 baterii, 106 kg makulatury

3 miejsce klasa 7 ( 303 baterie, 42,5 kg makulatury)

Konkurs klasowy kl. 0 - 3

1 miejsce klasa 1

2 miejsce klasa 2

3 miejsce klasa 3

W konkursie indywidualnej zbiórki wyróżniono 15 uczniów, z których najwyższy wynik uzyskali:

     1.Natalia Szczepanek (makulatura 77.5 kg, baterie 90szt)

 1. Iza Szymkiewicz ( makulatura 41 kg, baterie 60 szt). 3.Piotr Plech ( makulatura 41,5kg, baterie 65 szt)
 2. Gabrysia Momot ( makulatura 28 szt 26 SZT)
 3. Jakub Relidzyński ( makulatura 46 kg)

6.Kacpre Zapała kl.1 ( baterie 168szt)

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Piekoszowie oraz Przedsiębiorstwo Bio- Med w Górkach Szczukowskich.

Koordynatorem akcji była E. Paterek  - Kaczmarczyk

 Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”

 

Przynosimy popsute lub uszkodzone:

żelazka, telefony, monitory, laptopy, komputery, radia  i inne rzeczy działające kiedyś na prąd

·         za każda małą przyniesioną rzecz np. żelazko, telefon  otrzymujesz , odkurzacz 5 pkt.  z zachowania.

·         elektrośmieci przynosimy do Pani Woźnej zgodnie z harmonogramem!!!

·         Więcej informacji uzyskasz u koordynatora p. E. paterek - Kaczmarczyk  

Uwaga!

Przed przyniesieniem zepsutych elektrośmieci do szkoły koniecznie zapytaj o pozwolenie zabrania rzeczy z domu.

Elektrośmieci przynosimy tylko w jednym tygodniu miesiąca ( od poniedziałku  do czwartku).

W innym terminie nie będą odebrane od Ciebie i nie uzyskasz punktów z zachowania!. 

Harmonogram

 22 -25 stycznia

12-15 lutego

 19-22 marca

 16-19kwietnia

14-17maja

 4-7czerwca 

 Ważne informacje - zanim przyniesiesz elektrośmieci:

1. za przyniesione elektrośmieci otrzymujesz punkty z zachowania 5 lub 10,

2. elektrośmieci oddajesz do Pani Woźnej,

3. elektrosmieci moga być zepsute lub uszkodzone,

4. zawsze zapytaj rodzica czy możesz zabrać jakieś elektrośmieci z domu,

5. elektrosmieci można  przynosić tyko zgodnie z harmonogramem.


 Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Brynicy w Gminnym Turnieju Ekologicznym w Piekoszowie

2 czerwca uczniowie naszej szkoły z klas 1-6 wzięli udział  w międzyszkolnym turnieju pod hasłem "Czy to jesień czy to wiosna, segregacja sprawa prosta". Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie przedstawili prace plastyczną, która przedstawiała wszelkie działania związane z segregacją śmieci w naszej szkole. Druga część była sprawdzianem wiedzy z dziedziny ekologii. Nasi uczniowie zajęli 4 miejsce. Nasza szkoła brała również udział w konkursie selektywnej zbiórki odpadów: makulatury, plastiku, baterii.  Koordynatorem akcji w szkole  była p. E. Paterek- Kaczmarczyk a opiekę uczniom podczas konkursu zapewniła p. A. Skalska.

 


 Wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami
w Promniku

Uczniowie naszej szkoły mogli zobaczyć jak wygląda wędrówka śmieci z naszego domowego kosza podczas wycieczki edukacyjnej do Promnika. Mogliśmy zobaczyć, olbrzymie maszyny    i urządzenia, które przesyłają i segregują dostarczane surowce, miejsce ich przerobu  oraz miejsce składowania  surowców na frakcje. Pan, który nas oprowadzał pokazał nam również zrekultywowane tereny po dawnym wysypisku, po którym nie został już żaden ślad. Bardzo ciekawą informacją była wiadomość, że ze śmieci można uzyskać energie elektryczną. Dziękujemy Dyrekcji i panu Ciszkowi, który nas oprowadzał za to, że dzięki wycieczce mogliśmy zdobyć wiele cennych informacji dotyczących selektywnej zbiórki odpadów i uświadomienie nam jak ważny jest recykling już w naszym domu. Organizatorem wycieczki była  p. E. Paterek - Kaczmarczyk i p. A. Skalska.