Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Na kilka dni przed walentynkami, 6. 02. 2018 r., uczniowie klas I-VII wzięli udział w I Szkolnym Konkursie Recytatorskim pt.: „Strofy miłości”. Przedstawiciele klas musieli zaprezentować przed jury jeden z wybranych wierszy traktujący o miłości. Było to dla nich duże wyzwanie, bowiem do grona oceniającego, oprócz p. A. Skalskiej i p. J. Jaworskiej, należał również wybitny poeta i prozaik - związany z naszym regionem – p. Stanisław Rogala. Mimo tego, wszyscy zaprezentowali swe utwory na bardzo wysokim poziomie. Jury stanęło przed trudnym wyborem.

Konkurs  EKOLOGIA, MY I REGION, W KTÓRYM ŻYJEMY cz.1 na wykonanie  plakatu został zorganizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Podczas ferii zimowych uczennice kl. VI wraz z opiekunem E. Paterek- Kaczmarczyk wykonywały pracę plastyczna do Parków Krajobrazowych. W swej pracy uczennice zawarły atrakcje turystyczne znajdujące się w rejonie Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.

Konkurs Tajemnice Lasu - zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w ramach Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pod nazwą „Dla Ziemi, dla siebie”. Podstawowym celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kieleckiego. Konkurs  „Tajemnice lasu” adresowany był  do najmłodszych uczniów, czyli uczniów klas 0 i klas I-III. Uczniowie  wraz z wychowawcami  p. Ząbek, p. Prusaczyk. p. Ślemp, p.Szymonek wykonali plakaty oraz makietę, tematycznie związane z lasem. W tym samym programie  edukacyjnym uczniowie ze szkół podstawowych (klasy I – VII) zbierać będą makulaturę. Więcej informacji u koordynatora programu p. Paterek- Kaczmarczyk.

9 lutego 2018 roku klasa VI wraz z wychowawcą pojechała do Kielc. Wszyscy udali się do Muzeum Dialogu Kultur, gdzie wzięli udział w zajęciach warsztatowych  pt. W rytmie świata. Gdzie najlepiej tańczy się flamenco? Czy zwykła blaszka może stać się instrumentem? Czym różni się duda od kobzy? Tego wszystkiego dowiedzieli się uczniowie. Zajęcia przybliżyły budowę instrumentów i muzykę z całego świata, kulturę i historię wielu krajów. Po części edukacyjnej wszyscy chętnie pojechali do centrum rekreacyjnego Fly Sky – Parku Trampolin. Fly Sky to najwszechstronniejszy  w Polsce zestaw trampolin przystosowanych zarówno dla początkujących jak i profesjonalistów. Skoki na trampolinach to znakomity rodzaj aktywności fizycznej, sprzyjający rozwojowi, koordynacji i ogólnej sprawności ruchowej. Wszyscy z dużą energią skorzystali z takiej formy rekreacji, pod okiem wykwalifikowanej kadry, dbającej o bezpieczeństwo. Wyjazd ten bardzo podobał się wszystkim uczestnikom, z chęcią przyjadą do Kielc jeszcze raz.

 

 

22 stycznia br. uczniowie klasy IV A i IV B wzięli udział w zajęciach objazdowych do Kielc pod kierownictwem p. M. Kędziory. Najpierw odwiedzili Bibliotekę Wojewódzką im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, gdzie podczas lekcji bibliotecznej poznali rodzaje katalogów bibliotecznych, nauczyli się korzystać z katalogu internetowego i poznali specyfikę pracy bibliotekarza.

21.01.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Żeromskiego w Brynicy wzięli udział w III Przeglądzie Kolęd i Pastorałek "Chęciny Kolędami rozśpiewane" zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach im. Władysława Łokietka oraz ks. Dziekana J. Kukowskiego w parafii p.w św. Bartłomieja. Nasz Zespół instrumentalno - wokalny wykonał dwa utwory "Lulajże Jezuniu" w wykonaniu Amelii Tomasik z kl. III i "Bosy Pastuszek" wyśpiewany przez Alę Kozieł z kl.V. Na instrumentach grali Natalia Słoń, Kacper Malicki i Maja Guzy z kl.VI. Uczniowie otrzymali dyplom i statuetkę za swój muzyczny występ, z rąk pani dyrektor Haliny Kołodziejczyk oraz ks. Dziekana Jana Kukowskiego.