Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
22 września 2017r odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018, które stały się dla uczniów ważną lekcję demokracji. Wybory poprzedzone były kilkudniową kampanią wyborczą. Chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim sami zgłaszali swoje kandydatury a na plakatach wyborczych prezentowali propozycje działań. Wybory odbyły się w sposób demokratyczny. Uczestniczyła w nich cała społeczność uczniowska, czyli uczniowie klas I-VII.

4 września 2017r w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy świętowano nadejście nowego roku szkolnego. Podczas uroczystej inauguracji, w której wzięli udział nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście przypomniano najważniejsze fakty dotyczące wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć w niej poległych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych p. Mirosław Kowalski oraz wójt Gminy Piekoszów p. Zbigniew Piątek, którzy przedstawili i powitali nowego dyrektora szkoły p. Tomasza Gruszczyńskiego. Słowa powitania skierował do dyrektora radny p. Andrzej Borowski oraz p. Małgorzata Czernikiewicz prezes Ogniska ZNP w szkole. Dyrektor przywitał wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas i życzył dobrego roku szkolnego, pełnego radości ale i nowych, ciekawych wyzwań.

     

   

8 sierpnia 2017r w Urzędzie Gminy w Piekoszowie

odbył się konkurs na kandydata na dyrektora

szkoły Podstawowej w Brynicy.

 

Od 1 września 2017r dyrektorem naszej szkoły

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

został p. Tomasz Gruszczyński.

 ***************************************************************************

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września 2017r o godz.9.00

 

*******************************************************************************************************************

W dniach 24 - 27 kwietnia 2017r z okazji Dnia Ziemi odbyło się wielkie sprzątanie. Cała społeczność szkolna wraz z wychowawcami i nauczycielami ruszyła sprzątać naszą planetę. Rozpoczęto od najbliższego otoczenia. Sprzątanie odbyło sie zgodnie z zasadami recyklingu czyli dokonywany był podział śmieci na różne grupy. Szkolne obchody Dnia Ziemi to także konkursy, pogadanki, prezentacje multimedialne. Organizatorem akcji była p. E. Paterek - Kaczmarczyk.

 

Projekt „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii”, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią naszego regionu i kraju wśród uczniów oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli. Ważnym elementem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych związanych z otwartością, tolerancją i współpracą. Projekt wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa odnoszące się do kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Tematem projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli jest dokumentowanie losów osób i rodzin z regionu świętokrzyskiego, które ratowały Żydów z zagłady w czasie II wojny światowej.

W ramach przedsięwzięcia grupa projektowa z klasy VI w składzie: Szymon Szostak, Karol Arabasz i Jakub Zapała wraz z p. A. Ciołak i p. A. Paździerz wezmą udział w dwóch spotkaniach warsztatowych dla uczniów i nauczycieli w siedzibie ŚCDN. Uczniowie będą realizowali szkolny projekt poświęcony świętokrzyskim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, a efekty swojej pracy przedstawią na ostatnim spotkaniu w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w kwietniu 2017r.

 Śladami pamięci - rodzina Walczyńskich

 

23 marca marca 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Piekoszowie. W zmaganiach, które polegały na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącej szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa, wzięli udział K. Arabasz, M. Kiljan i Sz. Szostak z kl. VI. W kategorii szkół podstawowych trzecie miejsce zajął uczeń naszej szkoły, Szymon Szostak z kl. VI.
Do turnieju uczniów przygotowała p. Alina Dąbrowska.

Obchody tegorocznego XXV Tygodnia Kultury Języka Polskiego przebiegały pod hasłem "Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją". Celem obchodów było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. W szkole odbywały się liczne konkursy: czytelniczy, ortograficzny, literacko - plastyczny oraz plastyczny na najciekawszą zakładkę do książki i okładkę ulubionej polskiej bajki. 
Organizatorem była p. Agata Paździerz i p. Alina Zapała.