Biuletyn Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka

30 stycznia 2017r w godz. 900 - 1200  na sali gimnastycznej odbyła sie zabawa karnawałowa dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkoły. 

Uczniowie jak co roku przed Świetami Bożego Narodzenia uczestniczyli w akcji charytatywnej "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" organizowanej przez Szkolne Koło PCK pod opieką p. Elżbiety Paterek - Kaczmarczyk. W ramach akcji zbierane były słodycze i słodkie smakołyki dla podopiecznych z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyk" w Kielcach przy ul. Toporowskiego 12 w Kielcach. Do wspólnej akcji pomocy przyłączyli się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazują wielkie serca i nie zapominają o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia.

21 grudnia 2016r odbyły się w szkole Jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod kierunkiem katechetki p. Joanny Jaworskiej. Tegoroczne hasło jasełek to Betlejemska Dobranocka. Oprawę muzyczną przygotowała p. małgorzata Czernikiewicz - nauczyciel muzyk.

23 listopada 2016r w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łosieniu odbył się XV Gminny Konkurs Ekologiczny  pod hasłem "Chroń Ziemię - zyj ekologicznie". Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. Konkurs obejmował zagadnienia programowe z edukacji przyrodniczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na tematykę dotyczącą wpływu człowieka na stan srodowiska naturalnego. 

10 listopada 2016r odbyła się szkolna uroczystość obchodów 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż poetycko - muzyczny, w którym wystąpili uczniowie klas IV - VI oraz gimnazjaliści obejmował zarys dziejów Polski od wieku XVIII aż do 1918r. i został  przygotowany pod kierunkiem p. A. Staniec i p. A. Ciołak oraz p. M.Czernikiewicz (oprawa muzyczna)

W październiku uczniowie klasy 4 - 6  wraz z wychowawcami i organizatorem p.  E. Paterek - Kaczmarczyk uczestniczyli w wycieczce do Kielc. Głównym punktem programu było zwiedzanie wystawy  pt."Zwierzęta i Kontynenty"  zorganizowanej przez Muzeum Narodowe. Podczas  zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć  dermoplasty  dzikich zwierząt z różnych stron świata oraz usłyszeć wiele ciekawych informacji związanych  z życiem zwierząt żyjących na wolności. Drugim miejscem do którego udali sie uczniowie kl.4 i 6 było Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, gdzie uczniowie utrwalili swoje wiadomości dotyczące pisarza. Uczniowie kl. 5 zapoznali się natomiast ze zbiorami Muzeum Historii Kielc.

3 listopada 2016r w Zespole Placówek Oświatowych w Zajączkowie odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Angielskiej. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. Wzięli w nim udział uczniowie z Zajączkowa, Brynicy, Piekoszowa, Micigozdu, Jaworzni, Łosienia, Rykoszyna. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie wiersze w języku polskim i angielskim. W kategorii klas I - III uczennica kl. III b Gabriela Momot zdobyła III miejsce a Klaudia Zarychta z kl. III a - wyróżnienie. W tym konkursie udział wzięła jeszcze Natalia Szczepanek i Natalia Słoń z kl. V.

15.09.2016r uczniowie klas 0 - III uczestniczyli w spotkaniu z Panią policjantką Komisariatu Policji w Chęcinach – sierż. Marzeną Marszałek pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem było zapoznanie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez dzieci oraz wyrabianie w nich nawyku prawidłowego zachowania na ulicy. Spotkanie zorganizowała pani pedagog Agnieszka Ciołak.

Podkategorie

Artykuły z menu "Menu główne" i pozostałe nieskategoryzowane.