Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
SKS
statystyka

W ramach edukacji związanej z bezpieczeństwem, 13 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji z Komisariatu w Chęcinach. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas 0-III oraz IV-VII.Najmłodszym uczniom naszej szkoły pani Policjantka przedstawiła i omówiła zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym.

22 września 2017r odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018, które stały się dla uczniów ważną lekcję demokracji. Wybory poprzedzone były kilkudniową kampanią wyborczą. Chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim sami zgłaszali swoje kandydatury a na plakatach wyborczych prezentowali propozycje działań. Wybory odbyły się w sposób demokratyczny. Uczestniczyła w nich cała społeczność uczniowska, czyli uczniowie klas I-VII.

4 września 2017r w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy świętowano nadejście nowego roku szkolnego. Podczas uroczystej inauguracji, w której wzięli udział nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście przypomniano najważniejsze fakty dotyczące wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć w niej poległych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych p. Mirosław Kowalski oraz wójt Gminy Piekoszów p. Zbigniew Piątek, którzy przedstawili i powitali nowego dyrektora szkoły p. Tomasza Gruszczyńskiego. Słowa powitania skierował do dyrektora radny p. Andrzej Borowski oraz p. Małgorzata Czernikiewicz prezes Ogniska ZNP w szkole. Dyrektor przywitał wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas i życzył dobrego roku szkolnego, pełnego radości ale i nowych, ciekawych wyzwań.

     

   

8 sierpnia 2017r w Urzędzie Gminy w Piekoszowie

odbył się konkurs na kandydata na dyrektora

szkoły Podstawowej w Brynicy.

 

Od 1 września 2017r dyrektorem naszej szkoły

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

został p. Tomasz Gruszczyński.

 ***************************************************************************

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września 2017r o godz.9.00

 

*******************************************************************************************************************

W dniach 24 - 27 kwietnia 2017r z okazji Dnia Ziemi odbyło się wielkie sprzątanie. Cała społeczność szkolna wraz z wychowawcami i nauczycielami ruszyła sprzątać naszą planetę. Rozpoczęto od najbliższego otoczenia. Sprzątanie odbyło sie zgodnie z zasadami recyklingu czyli dokonywany był podział śmieci na różne grupy. Szkolne obchody Dnia Ziemi to także konkursy, pogadanki, prezentacje multimedialne. Organizatorem akcji była p. E. Paterek - Kaczmarczyk.

 

Projekt „Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel badaczami historii”, którego organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią naszego regionu i kraju wśród uczniów oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli. Ważnym elementem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych związanych z otwartością, tolerancją i współpracą. Projekt wpisuje się w priorytety polityki oświatowej państwa odnoszące się do kształtowania postaw i wychowania do wartości.

Tematem projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli jest dokumentowanie losów osób i rodzin z regionu świętokrzyskiego, które ratowały Żydów z zagłady w czasie II wojny światowej.

W ramach przedsięwzięcia grupa projektowa z klasy VI w składzie: Szymon Szostak, Karol Arabasz i Jakub Zapała wraz z p. A. Ciołak i p. A. Paździerz wezmą udział w dwóch spotkaniach warsztatowych dla uczniów i nauczycieli w siedzibie ŚCDN. Uczniowie będą realizowali szkolny projekt poświęcony świętokrzyskim Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, a efekty swojej pracy przedstawią na ostatnim spotkaniu w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w kwietniu 2017r.

 Śladami pamięci - rodzina Walczyńskich

 

23 marca marca 2017r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Piekoszowie. W zmaganiach, które polegały na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącej szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa, wzięli udział K. Arabasz, M. Kiljan i Sz. Szostak z kl. VI. W kategorii szkół podstawowych trzecie miejsce zajął uczeń naszej szkoły, Szymon Szostak z kl. VI.
Do turnieju uczniów przygotowała p. Alina Dąbrowska.

Obchody tegorocznego XXV Tygodnia Kultury Języka Polskiego przebiegały pod hasłem "Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją". Celem obchodów było upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. W szkole odbywały się liczne konkursy: czytelniczy, ortograficzny, literacko - plastyczny oraz plastyczny na najciekawszą zakładkę do książki i okładkę ulubionej polskiej bajki. 
Organizatorem była p. Agata Paździerz i p. Alina Zapała.

Od 2011 roku Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym obchodzonym corocznie 1 marca. W ten sposób oddawany jest hołd tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i nadal walczyli o wolną i demokratyczną Polskę, stawiając opór sowietyzacji ojczyzny i podporządkowaniu jej ZSRR.  

23 lutego 2017 roku w naszej szkole gościła Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Rekonstrukto”, która przedstawiła  pokaz historyczny pt. „Rzymskie imperium i tradycje antyku”. Uczniowie, zobaczyli walkę gladiatorów, ekwipunek legionisty, poznali  obyczaje i kulturę epoki oraz ciekawostki dotyczące prawa rzymskiego. Ciekawe opowieści prowadzącego wywoływały ogromne zainteresowanie publiczności. Uczniowie mieli także okazję przymierzyć elementy uzbrojenia, obejrzeć kolekcję rekwizytów oraz uczestniczyć w żywej lekcji historii. Dobrze się bawiąc, przyswoili znaczną wiedzę na temat rzymskiego imperium.

W lutym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem "Razem zmieniamy internet na lepsze”. W związku z inicjatywą na szkolnym korytarzu została wykonana gazetka ścienna poświęcona bezpieczeństwu w sieci wśród dzieci. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w ramach godzin wychowawczych i zajęć komputerowych. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje Internet oraz przygotowanie do bezpiecznego korzystania z sieci.  

30 stycznia 2017r w godz. 900 - 1200  na sali gimnastycznej odbyła sie zabawa karnawałowa dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkoły. 

Uczniowie jak co roku przed Świetami Bożego Narodzenia uczestniczyli w akcji charytatywnej "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" organizowanej przez Szkolne Koło PCK pod opieką p. Elżbiety Paterek - Kaczmarczyk. W ramach akcji zbierane były słodycze i słodkie smakołyki dla podopiecznych z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyk" w Kielcach przy ul. Toporowskiego 12 w Kielcach. Do wspólnej akcji pomocy przyłączyli się uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazują wielkie serca i nie zapominają o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia.

21 grudnia 2016r odbyły się w szkole Jasełka bożonarodzeniowe przygotowane pod kierunkiem katechetki p. Joanny Jaworskiej. Tegoroczne hasło jasełek to Betlejemska Dobranocka. Oprawę muzyczną przygotowała p. małgorzata Czernikiewicz - nauczyciel muzyk.

23 listopada 2016r w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łosieniu odbył się XV Gminny Konkurs Ekologiczny  pod hasłem "Chroń Ziemię - zyj ekologicznie". Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. Konkurs obejmował zagadnienia programowe z edukacji przyrodniczej ze zwróceniem szczególnej uwagi na tematykę dotyczącą wpływu człowieka na stan srodowiska naturalnego. 

10 listopada 2016r odbyła się szkolna uroczystość obchodów 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż poetycko - muzyczny, w którym wystąpili uczniowie klas IV - VI oraz gimnazjaliści obejmował zarys dziejów Polski od wieku XVIII aż do 1918r. i został  przygotowany pod kierunkiem p. A. Staniec i p. A. Ciołak oraz p. M.Czernikiewicz (oprawa muzyczna)

W październiku uczniowie klasy 4 - 6  wraz z wychowawcami i organizatorem p.  E. Paterek - Kaczmarczyk uczestniczyli w wycieczce do Kielc. Głównym punktem programu było zwiedzanie wystawy  pt."Zwierzęta i Kontynenty"  zorganizowanej przez Muzeum Narodowe. Podczas  zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć  dermoplasty  dzikich zwierząt z różnych stron świata oraz usłyszeć wiele ciekawych informacji związanych  z życiem zwierząt żyjących na wolności. Drugim miejscem do którego udali sie uczniowie kl.4 i 6 było Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, gdzie uczniowie utrwalili swoje wiadomości dotyczące pisarza. Uczniowie kl. 5 zapoznali się natomiast ze zbiorami Muzeum Historii Kielc.

3 listopada 2016r w Zespole Placówek Oświatowych w Zajączkowie odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Angielskiej. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. Wzięli w nim udział uczniowie z Zajączkowa, Brynicy, Piekoszowa, Micigozdu, Jaworzni, Łosienia, Rykoszyna. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie wiersze w języku polskim i angielskim. W kategorii klas I - III uczennica kl. III b Gabriela Momot zdobyła III miejsce a Klaudia Zarychta z kl. III a - wyróżnienie. W tym konkursie udział wzięła jeszcze Natalia Szczepanek i Natalia Słoń z kl. V.

13 października 2017r z okazji Dnia Edukacji Narodowej po uroczystym pasowaniu na ucznia klasy pierwszej uczniowie klas starszych przygotowali kilka humorystycznych scenek z życia szkoły. Na widowni zasiedli nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście. Dyrektor szkoły p. Tomasz Gruszczyński życzył pierwszakom wspaniałego pobytu w szkole a zebranych pracownikom szkoły samych pogodnych i pełnych optymizmu dni. Podziękował także za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.  

Podkategorie