Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

10 listopada 2016r odbyła się szkolna uroczystość obchodów 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Montaż poetycko - muzyczny, w którym wystąpili uczniowie klas IV - VI oraz gimnazjaliści obejmował zarys dziejów Polski od wieku XVIII aż do 1918r. i został  przygotowany pod kierunkiem p. A. Staniec i p. A. Ciołak oraz p. M.Czernikiewicz (oprawa muzyczna)

W październiku uczniowie klasy 4 - 6  wraz z wychowawcami i organizatorem p.  E. Paterek - Kaczmarczyk uczestniczyli w wycieczce do Kielc. Głównym punktem programu było zwiedzanie wystawy  pt."Zwierzęta i Kontynenty"  zorganizowanej przez Muzeum Narodowe. Podczas  zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć  dermoplasty  dzikich zwierząt z różnych stron świata oraz usłyszeć wiele ciekawych informacji związanych  z życiem zwierząt żyjących na wolności. Drugim miejscem do którego udali sie uczniowie kl.4 i 6 było Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, gdzie uczniowie utrwalili swoje wiadomości dotyczące pisarza. Uczniowie kl. 5 zapoznali się natomiast ze zbiorami Muzeum Historii Kielc.

3 listopada 2016r w Zespole Placówek Oświatowych w Zajączkowie odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Angielskiej. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. Wzięli w nim udział uczniowie z Zajączkowa, Brynicy, Piekoszowa, Micigozdu, Jaworzni, Łosienia, Rykoszyna. Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie wiersze w języku polskim i angielskim. W kategorii klas I - III uczennica kl. III b Gabriela Momot zdobyła III miejsce a Klaudia Zarychta z kl. III a - wyróżnienie. W tym konkursie udział wzięła jeszcze Natalia Szczepanek i Natalia Słoń z kl. V.

13 października 2017r z okazji Dnia Edukacji Narodowej po uroczystym pasowaniu na ucznia klasy pierwszej uczniowie klas starszych przygotowali kilka humorystycznych scenek z życia szkoły. Na widowni zasiedli nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście. Dyrektor szkoły p. Tomasz Gruszczyński życzył pierwszakom wspaniałego pobytu w szkole a zebranych pracownikom szkoły samych pogodnych i pełnych optymizmu dni. Podziękował także za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.  

 "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi, życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia.
                                                     

Uczniowie 

 


 

15.09.2016r uczniowie klas 0 - III uczestniczyli w spotkaniu z Panią policjantką Komisariatu Policji w Chęcinach – sierż. Marzeną Marszałek pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem było zapoznanie i przestrzeganie zasad ruchu drogowego przez dzieci oraz wyrabianie w nich nawyku prawidłowego zachowania na ulicy. Spotkanie zorganizowała pani pedagog Agnieszka Ciołak.