Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
„Zachęcam Państwa, abyśmy […] przypomnieli sobie niepowtarzalny nastrój Wesela, wyjątkowych bohaterów dramatu, […] piękną polszczyznę, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej” – tymi słowami Prezydent Andrzej Duda zachęcał w tym roku do Narodowego Czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Społeczność uczniowska naszej placówki postanowiła włączyć się w tą inicjatywę.

 

6 października, w Szkole Podstawowej w Brynicy, uczniowie klasy III, wspólnie z wychowawcą, panią Elżbietą Szymonek zorganizowali „Dzień Latawca”. W tym dniu chętni przynieśli latawce, które wcześniej wykonali wspólnie z rodzicami. Każdy latawiec był bardzo starannie skonstruowany, kolorowy, miał ciekawe zdobienia.

 

W ramach edukacji związanej z bezpieczeństwem, 13 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji z Komisariatu w Chęcinach. Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki: dla klas 0-III oraz IV-VII.Najmłodszym uczniom naszej szkoły pani Policjantka przedstawiła i omówiła zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym.

22 września 2017r odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018, które stały się dla uczniów ważną lekcję demokracji. Wybory poprzedzone były kilkudniową kampanią wyborczą. Chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim sami zgłaszali swoje kandydatury a na plakatach wyborczych prezentowali propozycje działań. Wybory odbyły się w sposób demokratyczny. Uczestniczyła w nich cała społeczność uczniowska, czyli uczniowie klas I-VII.

4 września 2017r w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy świętowano nadejście nowego roku szkolnego. Podczas uroczystej inauguracji, w której wzięli udział nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście przypomniano najważniejsze fakty dotyczące wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć w niej poległych. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych p. Mirosław Kowalski oraz wójt Gminy Piekoszów p. Zbigniew Piątek, którzy przedstawili i powitali nowego dyrektora szkoły p. Tomasza Gruszczyńskiego. Słowa powitania skierował do dyrektora radny p. Andrzej Borowski oraz p. Małgorzata Czernikiewicz prezes Ogniska ZNP w szkole. Dyrektor przywitał wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas i życzył dobrego roku szkolnego, pełnego radości ale i nowych, ciekawych wyzwań.

     

   

8 sierpnia 2017r w Urzędzie Gminy w Piekoszowie

odbył się konkurs na kandydata na dyrektora

szkoły Podstawowej w Brynicy.

 

Od 1 września 2017r dyrektorem naszej szkoły

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

został p. Tomasz Gruszczyński.

 ***************************************************************************

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września 2017r o godz.9.00

 

*******************************************************************************************************************