Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

14 października 2019r (poniedziałek) jest dniem
wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Zajęcia opiekuńcze odbywają się w tym dniu
w godz. 7.30 - 13.30