Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

9 czerwca 2018r.  w Piekoszowie odbył się Bieg Świętokrzyski tj. „Cross Run” Grand Prix Gór Świętokrzyskich  zorganizowany przez Wójta Gminy Piekoszów.
Bieg podzielony był na kategorie wiekowe:

I kategoria to bieg na 200 m dla uczniów klas „0'' – II

II kategoria to bieg na 500 m dla uczniów klas III – IV

III kategoria to bieg na 700 m dla uczniów klas V-VI

IV kategoria to bieg na 1000 m dla uczniów klas VII i Gimnazjum

V kategoria oupen dla dorosłych

W pierwszej kategorii  na 200 m dziewczynki  zwycięstwo uzyskały :

I miejsce – Wiktoria Momot

IV miejsce – Ewa Skalska

V miejsce – Inga Kobiec

W kategorii 200 m chłopcy – zwycięzcami okazali się:

I miejsce – Filip Majchrzyk

II miejsce – Wiktor Krauze

III miejsce – Karol Gamoński

V miejsce – Filip Gamoński

Na 500 m – dziewczynki zwycięstwo otrzymały:

I miejsce – Amelia Minda

IV miejsce – Izabela Szymkiewicz

500 m – chłopcy zwycięscy to:

III miejsce – Jakub Nogaj

IV miejsce – Olivier Tyszer

W kategorii wiekowej dla uczniów klas V- VI na 700 m dziewczynki:

II miejsce otrzymała Klaudia Janus

700 m chłopcy: V miejsce – Piotr Plech

W kategorii IV dla uczniów klas VII i Gimnazjum na 1000 m dziewczynki

 I miejsce otrzymała Anna Hellmann

Na zakończenie: Cross Run” uczniowie otrzymali z rąk Wójta  Gminy p. Zbigniewa Piątka  nagrody. Wszyscy uczniowie mogli w trakcie biegu skorzystać z obiadu w postaci treściowej zupy, owoców, napoi. Mogli wymienić się spostrzeżeniami, przeżyciami  doznanymi podczas biegu ze swoimi rówieśnikami z innych placówek biorących udział w biegu.