Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
Dzwonki
statystyka

9 marca 2018r uczniowie klasy IV b aktywnie uczestniczyli w obchodach Tygodnia Kultury Języka. Razem z wychowawcą, p. M. Kędziorą, wzięli udział w warsztatach dotyczących znajomości zasad ortograficznych, które organizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach.

Podczas zajęć uczniowie przypominali i utrwalali zasady pisowni wyrazów z „ó” i „u”. Były zagadki i ćwiczenia, praca z komputerem, rozwiązywanie rebusów oraz krzyżówek. Nie zabrakło też gier i zabaw. Ma koniec uczniowie napisali krótkie dyktando. Najlepiej zrobiła to Julia Zapała, dlatego zastała nagrodzona książką, którą ufundowała biblioteka. Opiekę nad grupą sprawowała również p. A. Szymkiewicz.