Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

Konkurs  EKOLOGIA, MY I REGION, W KTÓRYM ŻYJEMY cz.1 na wykonanie  plakatu został zorganizowany przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Podczas ferii zimowych uczennice kl. VI wraz z opiekunem E. Paterek- Kaczmarczyk wykonywały pracę plastyczna do Parków Krajobrazowych. W swej pracy uczennice zawarły atrakcje turystyczne znajdujące się w rejonie Świętokrzyskich Parków Krajobrazowych.