Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

Konkurs Tajemnice Lasu - zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w ramach Programu edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pod nazwą „Dla Ziemi, dla siebie”. Podstawowym celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kieleckiego. Konkurs  „Tajemnice lasu” adresowany był  do najmłodszych uczniów, czyli uczniów klas 0 i klas I-III. Uczniowie  wraz z wychowawcami  p. Ząbek, p. Prusaczyk. p. Ślemp, p.Szymonek wykonali plakaty oraz makietę, tematycznie związane z lasem. W tym samym programie  edukacyjnym uczniowie ze szkół podstawowych (klasy I – VII) zbierać będą makulaturę. Więcej informacji u koordynatora programu p. Paterek- Kaczmarczyk.

Fot. Jury podczas obrad

 


Praca plastyczna kl. 0

Praca plastyczna kl. I

 
Praca plastyczna kl. II

 
Praca plastyczna kl. III