Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy
 

22 stycznia br. uczniowie klasy IV A i IV B wzięli udział w zajęciach objazdowych do Kielc pod kierownictwem p. M. Kędziory. Najpierw odwiedzili Bibliotekę Wojewódzką im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, gdzie podczas lekcji bibliotecznej poznali rodzaje katalogów bibliotecznych, nauczyli się korzystać z katalogu internetowego i poznali specyfikę pracy bibliotekarza.

Drugim miejsce, które uczniowie odwiedzili było Muzeum Zbiorów Geologicznych. Podczas zwiedzania muzeum, uczniowie zapoznali się z budowa geologiczną regionu świętokrzyskiego. Uczniowie poznali skały naszego regionu oraz, dowiedzieli się w jaki sposób oraz w jakich warunkach one powstały oraz nazwy złóż z naszego regionu. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyło się stanowisko z tetrapodem. Pamiętajmy, że ten  środkowodewoński czworonóg został znaleziony w nieczynnym kamieniołomie Zachełmie koło Zagnańska.  Znalezione tropy mają około 390 mln lat, co sugeruje, że pozostawiły je prawdopodobnie najstarsze znane czworonogi. Odkrycie śladów wczesnych tetrapodów w Zachełmiu wpłynęło na zmianę hipotezy dotyczącej zarówno ewolucji tej grupy, jak i czasu pierwszego wyjścia jej przedstawicieli na ląd.                                                       Bardzo ciekawym eksponatem była skała z zachowanym szkieletem wieloryba z Pińczowa. Uczniowie zostali również zapoznali z historią pomnika Kieleckiej Czwórki.  Opiekę nad uczniami sprawowały podczas wycieczki  sprawowały panie   E. Paterek - Kaczmarczyk i  A. Szymkiewicz